1эм буудал

Ижонбу ёгтой ойр, гэрээсээ явах, зөвхөн хагас, бүтэн сайнд 10аас 19 цаг хийх 1эм буудлын арбайт байнгаар хийх 1эмэгтэй ажил, хэлээ мэдэх хүн байх, 010 2810 9540 лавлана уу