Эрэгтэй эмэгтэй үйлдвэр

-Сөүлээс 2цаг Сосан хотод СОНГИНО,Төмс,Кимчины үйлдвэрт эрэгтэй эмэгтэй ажил бна.Цаг7~17 эрэгтэй илдан90 эмэгтэй илдан70 Илүү цаг 10 Өглөө өдрийн хоол цаанаасаа.Байр сарын150 цэвэр тухтай. -ХЁНДОмашины үйлдвэрт эрэгтэй ажил бна.Цаг8~17 Илдан 88.000 илүү цаг10 Цалин сард 2 бууна.Өдрийн хоол цаанаасаа байр сарын150 цэвэр тухтай. -САМШИЛААС гарах эрэгтэй эмэгтэй ажилууд Газар тариалан,зам,мод,барилга г.м Илдан эрэгтэй100 эмэгтэй80.Цаг 7~17:30 Өглөө өдрийн хоол цаанаасаа.Байр 150 цэвэр тухтай.ХААЛТГүй ажилууд 010-5043-6002 солонгос 010-2168-6668 монгол