Эм буудал

Ашин ёг дээр ганцаараа ажиллах буудал байна.10-10хүртэл цалин 2сая 300мянга 01022564585