гэр бүл буудал

강원도 өрөө 34 гэр бүл 9~9 цалин эхний сар сая 700.000байр хоолтой ..2 дахь сараас сая 900.000сард 2 амран.а амрахгүй бол илдэн н 70.000..01062163038