가천대학교 бакалаварын нэмэлт элсэлт

가천대학교 бакалаварын нэмэлт элсэлт 2020.12.24-2021.01.08 Шаардлага: TOPIK3 дээш байх ёстой Жич: Тоpik оноогүй оюутанууд Гачон их сургуулиас зохион байгуулаж бyй Солонгос хэлний шалгалт өгөх ёстой Шалгалтын бүртгэлийн хугацаа: 2020.12.16-12.24 хүртэл Бүртгэлийн хугацаа бага үлдсэн тул Яаравчлаарай