Пажуд сэтакны үйлдвэрээс хувцасны хүргэлт хийх 2 эрэгтэйавна.

Байр хоолтой, орой 7-9цаг, хэлтэй, 55нас хүртэл.Цалин 2.200.000вон 010-7514-0502