Эмэгтэй

Үйлдвэрт удаан ажиллах нэг эмэгтэй авна.оюутан биш.сөүлд байргүй.утас 01055210729