2ER Би хоолойгоор хүлэмж суурилуулах ажилд туслах ажилтан хайж байна.

Шин Чеолвон Дотуур байр: мотель өрөө Ажлын цаг: am07.30- pm05 Өдөрт 120,000 вон Утас 01067992377