Эмэгтэй үйлдвэрийн ажил

Сөүлээс 1.30мин газар байрлаж ажиллах үйлдвэрийн ажлууд бна. Байрны мөнгө 150000. Хаалтгүй. Утас:01076720776