Сүюү ёг дээр түр байрлах хямд буудал байна

Сүюү ёг дээр 20мянга буудал байна 01056646556