Сөүлд буудал ор татах ажил байна

11-11 хүртэл /32өрөөнд 2уулаа/ ор татах хүн авъя цалин сая 800 хоол 200мянга 01036620854/со эзэн/