Эр эм ажил арбайт байна

Үйлдвэрүүдэд ягаан жугааны ажлууд байна. Хаалтгүй. 01076720776