сөүлд өдрийн цагт эр тэгбэ арбайт байна 100,000w

сөүл гасан дижиталд өдрийн цагт эр тэгбэ арбайт байна 100,000w цаг 07:00 ~ 19:00 цалин 100000 вон бэлэнээр 6:30  гээд ирцэн байх 010-5656-9595