эм буудлын ажил

수진 역 9~6 байр хоолтой цалин сая 00700.000 36өрөөнд ганцаараа.байнгын хүмүүс байрладаг .өнжиж цэвэрлэгээ хийдэг.ажил бага ..01062163038