gadaad irgeded zuvulguu uguh tuv

Гүнпу хотын зүгээс гадаад иргэдийн гомдол саналд зөвөлгөө өгч байна. Оршин суух визгүй иргэд ч тус үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд бүх төрлийн зөвөлгөөг үнэ төлбөргүйгээр өгч үйлчилнэ. ★ Монгол хэл дээр зөвөлгөө лахвга,пурэв,ням гаригт өдөр 13цаг-17цаг хүртэл зөвлөгөөг шууд авах боломжтой ба бусад хэл дээр зөвөлгөө авахыг хүсвэл 1577-1366дугаар луу холбогдон гуравласан орчуулгын үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Долоо хоног бүрийн Даваа, Бямба гаргуудад амрах бөгөөд ням болон бусад гаргуудад ажиллана. (Зөвөлгөө авах цаг: 13:00цагаас оройн 17:00цаг хүртэл)1. Хуульзүйн зөвөлгөө: Гэр бүл салалт/ гэр бүлээс гадуурх харилцааны явцад төрүүлсэн хүүхдээ өөрийн нэр дээр хэрхэн хүлээн зөвшөөрүүлэх/ хүүхдээ өөрөө өсгөх эрх/ хүүхэд өсгөх тэтгэмж/ гэр бүл салалтын дараа хүүхэдтэйгээ хэрхэн уулзах / бэлгийн хүчирхийлэл болон бусад төрлийн хэргүүдийн талаарх зөвөлгөөнүүд.2.★ Бусад төрлийн санал гомдолд зөвөлгөө өгөх:★ Олон соёлт гэр бүл·★өрх толгойлсон эх, эцэг бүхий гэр бүлийн авч болох халамжийн үйлчилгээ/ хүүхдийн боловсрол/гэр бүлийн гишүүнээ урихад шаардагдах бичиг баримт/ иргэншил авах хүсэлт гаргахад шаардагдах бичиг баримт болон түүнийг хэрхэн бөглөх зэрэгтэй холбоотой зөвөлгөөнүүд.3.★ Хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой зөвөлгөө:★ Авч чадаагүй цалин хөлс(цалин, ажлаас халагдсаны тэтгэмж)тэй холбоотой зөвөлгөө/ үйлдвэрийн осолтой холбоотой зөвөлгөө/ оршин суух эрх (E-9,D-10,E-7 г.м)/ ажлын байран дээрх бэлгийн болон бусад төрлийн хүчирхийлэл. 4. ★Эрүүл мэндтэй холбоотой зөвөлгөө:★ Визний бүртгэлгүй иргэдийн эрүүл мэндийн даатгал/ эмнэлгээр дамжуулан бусад үйлчилгээг авах.☎031 443 2876 ☛010 2199 2876