Эрэгтэй эмэгтэй ажил

Хёонда машины үйлдвэрт тогтмол ажиллах эрэгтэй хүн нэмж ажилд авна.Виз,хэл хамаагүй(45хүртэл насны)Сөүлээс 2цаг Сосан хот.Өглөө8~17 Өдрийн илдан88.000.Илүү цаг10.000 Цалин сардаа 2бууна.Байр 150.Өдрийн хоол цаанаасаа.Хаалтгүй -Сөүлээс 2цаг Сосан хотын Самшилаас Газар тариалан,мод,зам,үйлвэр,барилга г.м ажилд гаргана.Өглөө 7~5:30 Өглөө өдрийн хоол цаанаасаа.Эрэгтэй100~90 Эмэгтэй 80~70 Илдан өдөртөө авна.Байр 150 010-2168-6668 010-5043-6002