Сүюү ёг дээр эм буудал байна

10-11 хүртэл сая800 хоол 200 сард 2 амарна хэл бага зэрэг ойлгодог ажилаа мэддэг удаан ажиллах 01056646556