Эмнэлэг, иммергешн....бүх төрлийн орчуулга хийж өгнө.

Эмнэлэг, иммергешн....бүх төрлийн орчуулга хийж өгнө.01084890899