Гэрлэлтийн гэрчилгээгээ авах хэрэгтэй болсон бол Хорооны байран дээрээс авах боломжтой юу

  А :  Гэрлэлтийн гэрчилгээгээ авах хэрэгтэй болсон бол Хорооны байран дээрээс авах боломжтой юу?   В : Тиймээ боломжтой. Гэхдээ Хорооны ажилтан үүнийг мэдэхгүй байх боломжтой. Ийм тохиолдолд Хотын захиргааны ажилтнаас асуувал чиглүүлэг өгөх болно.   Гадаадын иргэнийг дэмжих төв Азийн цонх (031)443-2876/0102199-2876   Ажлаа тараад унадаг дугуйгаар гэртээ харьж явах замдаа бэртсэн тохиолдолд үйлдвэрийн ослын даатгалд хамрагдах боломжтой юу?   Хөдөлмөр эрхлэгч гадаад иргэн А... нь үргэлж метроны буудлаас унадаг дугуйгаар ажилдаа ирж очдог. Нэг бороотой өдөр ажлаа тараад гэр рүүгээ харихдаа замдаа дугуйгаасаа унаж гараа гэмтээсэн. Энэ тохиолдолд үйлдвэрийн ослын даатгалд бүртгүүлэх боломжтой юу?   Тийм ээ боломжтой. Үйлдвэрийн ослын даатгалд бүртгүүлэх боломжтой. Туслалцаа хэрэгтэй бол Азийн цонх уруу холбогдоно уу. Утас 031-443-2876/010-2199-2876.