gadaad iregdiig demjih tuv

Үйлдвэрийн ослын даатгалд бүртгүүлэх боломжтой. Туслалцаа хэрэгтэй бол Азийн цонх уруу холбогдоно уу. Утас 031-443-2876/010-2199-2876.   ★Mongol-хэл дээр зөвлөгөөг шууд авах боломжтой . Долоо хоног бүрийн Даваа, Бямба гаргуудад амрах бөгөөд лахвга,пурэв,ням гаргуудад ажиллана. (Зөвөлгөө авах цаг: Өглөөний 13:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэл). ☎031-443-2876/010-2199-2876.А :     A : 혼인관계증명서를 발급받고 싶은데, 주민센터에서도 발급이 가능한가요?   B: 네 가능합니다. 그러나 주민센터 직원이 이 사실을 모를 수 있습니다. 이 경우 시청 담당직원에게 문의하면 안내해줄 것입니다.   외국인지원센터 아시아의 창 (031)443-2876/010 2199 2876