Сөүлд 1 эм байнгаар арбайт 90.000

Сөүлд 1 эм арбайт авна Байнгаар болно Мёнмугт цамцны үйлдвэр Шида( хэлтэй хүн) 9-7 90.000 01096066040