Эмэгтэй буудал.бөөрөнхий Чонжуд.

Захирлын дугаар. 01026355655