БНСУ дахь Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний төв

Сөүл

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны  БНСУ дахь Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний төв 

Төвийн эрхэм зорилго нь БНСУ-д ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэдэд Хөдөлмөрийн яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн боловсрол, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах нэг цэгийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй үр ашигтай үзүүлэхэд оршино.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн тасаг 

Утас:   02-2266-8228, 02-2266-9229

Факс 02-2266-8227

Нийгмийн даатгалын тасаг

Утас:  02-2278-8030, 02-2278-8033, 02-2269-3883

Факс: 02-2278-8033,  02-2269-3850

Хаяг:  6F White Horse Building, 319,Gwanghee-dong 2ga, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 100-412.

 주소:  서울시중구광희동 2가 319번지 White Horse 빌딩 6호.