БНСУ-д “ Нийтийн зай барих хол хориог 1-р шатанд шилжсэн”-ийг зарлалаа.

2020-10-12 09:43

БНСУ-ын ерөнхий сайд Жон “ Нийтийн зай барих хол хориог 1-р шатанд шилжсэн”-ийг зарлалаа.

БНСУ-ын ерөнхий сайд Жон Сэ Гюн өнгөрсөн 11-ний өдөр “ Нийтийн зай барих хол хориог 1-р шатанд шилжсэн”-ийг зарлан, уулзалт цуглаан болон эрсдэл дагуулж болохуйц газаруудад тавигдах шаардлагуудаа чанга хэвээр нь үлдээж буйгаа мэдэгдлээ.

Жон ерөнхий сайд нь Сөүлийн засгийн газрын төв байранд болсон Корона 19-ийн талаарх  Гамшиг, аюулгүй байдлын эсрэг бодлогын хуралд “Байгууллагуудын хөл хориог бууруулж, нийгмийн хүрээнд тавигдах шаарлагуудыг чанга хэвээр нь үлдээж, орон нутгуудын өөрөө удирдах байгууллагууд хорио цээрийн шаардлагыг үл биелүүлэх тохиолдолд торгох, яаралтай арга хэмжээг бие даан авахыг анхаарууллаа. ”

Нийтийн зай барих хориог 1р шатанд шилжүүлэх болсон шалтгааныг “Өнгөрсөн долоо хоногийн дотор Солонгос дахь халдвар авагчийн тоо өдөрт 60-аас доош тоон үзүүлэлтэнд хүрч тархалтын индекс 1-д хүрсэнтэй холбон тайлбарлажээ.”

Э.Нарангарав

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх