MKORBOX 6  - Холливууд смайл

2021-12-24 15:38

⚡ MKOR мэдээллийн хайрцаг маань энэ удаадаа ЧЭА - шүдний эмнэлгийн залуухан, юүтүбэр эмчээс Холливууд смайл 😁 болон шүдний гоо сайхны паалангийн талаар мэдээлэл аваад ирлээ~~😊

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх