Олсон, гээсэн эд зүйлсээ хэрхэх вэ?

2020-11-06 10:44

  • Метронд эд зүйлс олох, гээх

Метроны буудал бүрт олсон гээсэн эд зүйлс цуглуулдаг төв байдаг. Эд зүйлээ алдаж гээсэн тохиолдолд суусан метроныхоо мэдээлэл(шугам, цаг, метроны дугаар)-г сайн мэдэж байвал олоход амархан.

Холбогдох утас: 1577-1234

Вэб хуудас: www.seoulmetro.co.kr

  • Хот доторх автобусанд эд зүйлс олох, гээх

Сөүлийн Автобусны үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо, Гээсэн эд зүйл цуглуулах төв.

Утас: 02-415-4101 “8”

Вэб хуудас: www.sbus.or.kr

  • Таксинд эд зүйл олох, гээх

Сөүлийн хувийн таксины үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо

Утас: 1544-7771

Вэб хуудас: www.spta.or.kr

  • Сөүл хотын таксины үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо

Утас: 02-2033-9200

Вэб хуудас: www.stj.or.kr

  • Галт тэргэнд эд зүйлсээ гээх, олох

Letskorail

Утас: 1544-7788, 1588-7788

Вэб хуудас: www.letskorial.com

  • Олсон, гээсэн эд зүйлсийн портал сайтууд

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний олсон, гээсэн эд зүйлийн төв

Утас: 120

Вэб хуудас: www.seoul.go.kr/v2012/find.html?SSid=560_10

Цагдаагийн газрын олсон, гээсэн эд зүйлийн нэгдсэн хуудас

Утас: 182

Вэб хуудас: www.lost112.go.kr

Э.Нарангарав

Эх сурвалж: "Сөүлд амьдрахад туслах гарын авлага"

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх