Солонгост оршин суух визны ангилал

2020-11-10 14:17

А-1    Дипломат

А-2    Албан ажил

А-3    Гэрээ хэлэлцээр

С-4    Богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэлт

Е-1    Дээд сургуулийн багш

Е-2    Гадаад хэлний ярианы багш

Е-3    Судалгааны ажилтан

Е-4    Технологийн багш

Е-5    Мэргэжилтэн

Е-6    Урлагийн тоглолт

Е-7    Тусгай мэргэжилтэн

Е-9    Гэрээт ажилчин

Е-10   Далайчин

Н-1    Аялал жуулчлалын ажилтан

Н-2    Айлчлан ажиллах

С-1    Богино хугацааны сурвалжлагч

С-3    Богино хугацааны аялал

D-1    Соёл, урлаг

D-2    Гадаад оюутан

D-3    Т.т ур чадварын дадлага

D-4    Энгийн дадлага

D-5    Сурвалжлагч

D-6    Шашин

D-7    Томилолт

D-8    Хөрөнгө оруулалт

D-9    Гадаад худалдааны менежмент

F-1    Айлчлал

F-2    Оршин суух

F-3    Гэр бүлийн дагалдан

F-4    Гадаад улсын иргэн болсон солонгос үндэстэн

F-5    Байнгын оршин суугч

F-6    Гэрлэлт

G-1    Бусад

Э.Нарангарав

Эх сурвалж: Сөүлд амьдрахад туслах гарын авлага

Түмэн зар

  Шинэ зарыг цааш үзэх